Pricing

Photography
งานถ่ายภาพสินค้า และภาพประกอบ
฿ 2000 / งาน

- งานถ่ายสินค้าไม่เกิน 50 ชิ้น

- งานภาพประกอบทำไฟล์ภาพไม่เกิน 50 ภาพ

- คุณภาพไฟล์ สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ หรืองานเว็บไซต์

- ไม่ใช่คุณภาพไฟล์สำหรับทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (billboard)

WebDesign
WebDesign one-paged or multi-paged
฿ 4500 / Web

- งานออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ one-paged หรือ multi-paged

- ในรูปแบบหลังร้านที่ใช้งานง่าย พร้อมคู่มือ ลูกค้าสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

- ราคาไม่รวมบริการ hosting ต่อปี

-----

VDO Clip Edition
Edition for YouTube
฿ 1500 / VDO Clip

- ออกแบบ และตัดต่องานวีดีโอคลิปสำหรับ youtube และสื่อการสอน

- ความยาววีดีโอคลิปไม่เกิน 10 นาที

- ราคาไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ภาพในกรณีลูกค้าต้องการภาพประกอบอื่นๆ ที่ไม่มีในข้อมูลของลูกค้า

-----