About us

เราเป็นเอเจนซี่เล็กๆ รับออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงรับถ่ายภาพสินค้า หรือภาพประกอบสำหรับงานสื่อ งานเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังรับออกแบบสื่อเว็บไซต์ในรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แบบ one-paged site หรือแบบ multi-paged site ด้วยตัวอย่างผลงานต่างๆ รวมถึงราคางานที่เรานำเสนอในหน้าเว็บไซต์ของเรา ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามข้อมูลการติดต่อในเว็บไซต์ของเรา

 myfolioshowcase@gmail.com     082-3048887


Photography

บริการงานถ่ายภาพสินค้า และภาพประกอบต่างๆ สำหรับงานสื่อ และเว็บไซต์

WebDesign

รวมถึงบริการออกแบบงานเว็บไซต์ ในรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

VDO Clip Edit

นอกจากนี้เรายังมีบริการตัดต่อวีดีโอคลิปสำหรับงานยูทูปและสื่อการสอนต่างๆ